Postani vodnik

Združenje gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) je poklicno združenje, ki deluje na celotnem območju Slovenije.

Za poklic gorskega vodnika ZGVS usposablja kandidate iz vrst slovenskih alpinistov po IFMGA standardih. 80-dnevni program usposabljanja obsega tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva – tečaj vodenja v skali, tečaj vodenja v snegu in ledu, tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju ter vse pripadajoče izpite.

Posamezniki, ki imajo s predpisi določena alpinistična znanja in izkušnje ter so uspešno opravili sprejemni izpit, lahko pristopijo k triletnemu usposabljanju.

Pripravnik za gorskega vodnika postane, kdor je uspešno končal usposabljanje in ima za tekoče leto potrjeno vodniško knjižico.

Gorski vodnik (GV) postane tisti pripravnik za gorskega vodnika, ki je uspešno opravil enoletno pripravništvo ter zaključni vodniški izpit. Svojo poklicno usposobljenost izkazuje s potrjeno vodniško izkaznico za tekoče leto in vodniškim znakom.

Prispevek kandidatov

Prispevek kandidatov za celotno šolanje, ki obsega 80 dni tečajev, teoretičnih predavanj in izpitov znaša približno 60 EUR na dan, kar pomeni okoli 5000 EUR v celoti. Natančen znesek dnevne kotizacije se lahko spremeni in je odvisen od višine prispevka s strani Ministrstva za gospodarski razvoj inj tehnologijo.

Poleg stroškov kotizacije za vsakega kandidata sledijo še dodatni stroški, ki jih udeleženci krijejo sami. Gre za stroške prehrane, bivanja in prevozov do krajev izvedbe tečajev, teoretičnih predavanj in izpitov.