Strokovnih izpiti - zima 2018

V začetku marca so v štubajskih Alpah potekali stokovni izpiti na temo vodenja turne smuke v gorah z ledeniki. Izpitov so se udeležili Matjaž Jeran, Grega Kofler in Luka Stražar. Z izpiti  bodo pripravniki nadaljevali poleti, ko bodo na vrsti zaključne ture v ledeniškem svetu.