Združenje gorskih vodnikov Slovenije kot partner v okviru sheme Erasmus + pri projektu HIKEWAYS: Mountain trails for School Hiking Trips

Združenje gorskih vodnikov Slovenije kot partnerska organizacija skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec sodeluje v projektu EU sheme Erasmus+. Ime projekta je HIKEWAYS, glavna ideja projekta pa je izvajanje in promocija ter spodbujanje pohodništva dijakov v digitalni dobi. Kot koordinatorji projekta smo vključene tri organizacije iz treh različnih držav – ZGVS iz Slovenije, Bridge Language Study House iz Cluja, Romunija ter Centrum Edukacyjne EST iz Wadovic, Poljska. V letu 2022 smo izvedli tri delovna srečanja za osebje, ki dela na projektu in sicer v Sloveniji smo organizirali delavnico v okolici Bohinja in obdelali teme Navigacija na gorskih poteh s pomočjo sodobnih navigacijskih aplikacij na mobilnih telefonih, v Romuniji smo v Transilvaniji obdelali Video produkcijo in »storytelling«, v Poljskih Tatrah v avgustu pa smo obdelali temo Uvod v snemanje iz zraka za foto in video vsebine. V začetku poletja in jeseni so bile izvedene pohodniške ture z dijaki v okviru projekta. V same pohodniške ture so vključene tudi vsebine predmetnika – zgodovina, geografija, biologija, tuj jezik ter druge obšolske dejavnosti, kot so fotografija in video produkcija. Poudarek je na uporabi sodobnih orodij za navigacijo ter drugih aplikacij na mobilnih napravah. V letošnjem letu smo izvedli tri izlete za dijake v Sloveniji, v naslednjem letu pa bomo izvedli tudi skupne izlete s partnerskimi šolami in organizacijami iz Poljske in Romunije. Čakajo nas trije večji dogodki in sicer trikrat po 5 dni z dijaki na turah v Sloveniji, na Poljskem in v Romuniji.