Zaključek projekta Hikeways - Pohodništvo v gore za šolske skupine

Z oktobrom 2023 zaključujemo s projektom Hikeways. Združenje gorskih vodnikov Slovenije kot partnerska organizacija skupaj z Gimnazijo Slovenj Gradec sodeluje v projektu EU sheme Erasmus+. Ime projekta je HIKEWAYS, glavna ideja projekta pa je izvajanje in promocija ter spodbujanje pohodništva dijakov v digitalni dobi. Kot koordinatorji projekta smo vključene tri organizacije iz treh različnih držav – ZGVS iz Slovenije, Bridge Language Study House iz Cluja, Romunija ter Centrum Edukacyjne EST iz Wadovic, Poljska. V letu 2023 smo izvedli tri petdnevne izlete za dijake in sicer v Sloveniji smo organizirali 5 dnevni program na Koroškem in obdelali teme Navigacija na gorskih poteh s pomočjo sodobnih navigacijskih aplikacij na mobilnih telefonih, v Romuniji smo v Transilvaniji obdelali Video produkcijo in »storytelling«, v Poljskih Tatrah v avgustu pa smo obdelali temo v snemanje iz zraka za foto in video vsebine. V začetku poletja in jeseni so bile izvedene pohodniške ture z dijaki v okviru projekta v domačih šolah. V same pohodniške ture so vključene  vsebine predmetnika – zgodovina, geografija, biologija, tuj jezik ter druge obšolske dejavnosti, kot so fotografija in video produkcija. Poudarek je na uporabi sodobnih orodij za navigacijo ter drugih aplikacij na mobilnih napravah, uporaba drona za snemanje iz zraka in podobno.

Odziv dijakov po izvedenih programih je pričakovano zelo pozitiven in navdušujoč.

Cilj projekta pa ni bil samo izvedba in organizacija šolskih izletov ampak tudi izdelava priročnika, s katerim bi si lahko zainteresirane šole pomagale pri načrtovanju in  izvedbi šolskih pohodniških izletov ter kako v te šolske pohodniške izlete vključiti aktualen šolski predmetnik in sodobna orodja iz IT področja in socialnih medijev. Mladi v današnjem času veliko uporabljajo razne aplikacije na mobilnih telefonih in jim je ta tehnologija zelo blizu in se z njo lahko istovetijo. Z vključitvijo takšnih vsebin naredimo pohodniške izlete bolj privlačne za šolsko populacijo, hkrati krepimo povezanost z naravo, varstvo okolja, spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi očala sodobne tehnologije.

Povezava šolskega predmetnika s pohodništvom pa je vsekako win-win situacija, saj s tem razbijemo monotonost klasičnega pohodništva, celotna izkušnja pa postane multidisciplinarna, moderna ter všečna in privlačna šolski populaciji.

Kot zaključek projekta smo izvedli več predstavitvenih dogodkov, kjer smo sam projekt in pubklikacijo predstavili širši javnosti, tako dijakom, njihovim staršem kot tudi stokovnim delavcem, učiteljem na osnovnih in srednjih šolah, ravnateljem in drugim zainteresiranim. Tako učitelji kot ravnatelji so bili zelo zainteresirani v publikacijo in jo bodo uporabili kot eno izmed orodij za načrtovanje šolskih pohodniških izletov v prihodnje.

 

Povezava na spletno stran projekta: https://www.thewaywehike.eu/

Povezava na Instagram stran projekta: https://www.instagram.com/thewaywehike/

Povezava na publikacijo v  slovenskem jeziku: https://www.thewaywehike.eu/wp-content/uploads/2023/10/HikeWays-Publication-SI.pdf

Povezava na publikacijo v vseh jezikih: https://www.thewaywehike.eu/hikeways-publication/

 

Na tem mestu se Združenje gorskih vodnikov Slovenije zahvaljuje vsem za sodelovanje, posebej pa Evropski uniji za sofinanciranje projekta ter Gimnaziji Slovenj Gradec s prof. Vojkom Šuštaršičem in prof. Hubertom Tratnikom, ki sta veliko pripomogla s uspešni izpeljavi projekta. Zahvala gre tudi vsem dijakom vključenim v projekt in vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi in zaključku projekta.