Razpis ZGVS 2021

Združenje gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) razpisuje usposabljanje za gorskega vodnika/vodnico na podlagi 12. člena Zakona o gorskih vodnikih (ZGV) UL RS št. 59/10 str. 8899) in Pravil ZGVS začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika / gorske vodnice (koda poklica 5113.02 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, UL RS št. 28/97, str. 2234). Usposabljanje se bo pričelo v letu 2021. Obsegalo bo 80 dni tečajev in izpitov. Usposabljanje je usklajeno z zahtevami Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov IFMGA in bo skupaj z enoletnim pripravniškim stažem izvedeno v štirih letih.

Povezava do razpisa in ostalih informacij.

Pomembni datumi:

30. november 2020 – Informativni sestanek

18. december 2020 – Rok za oddajo prijav

Februar 2021 – Sprejemni izpit

Vabljeni tudi k ogledu kratkega predstavitvenega videa ZGVS

Dobrodošli!

UO ZGVS

Foto © Marko Prezelj